دسترسی ساده تر، سریع تر و امن تر به خدمات از سراسر ایران

برای انجام کارهات، فرد مورد نظرت رو پیدا کن، هزینه رو ببین، توافق کن، کار تضمینی تحویل بگیر... مثل هیچ جای دیگه !

از هر نقطه در ایران، به صورت کاملا رایگان به میلیون ها سرویس و متخصصین تایید شده در کارومن "متصل شوید" و سفارش خود را به سادگی و بدون اتلاف وقت، بطور امن یا توافقی ثبت نمایید

پیشنهادات امروز
 • شفافیت مبلغ
  نمایش مبلغ و مدت انجام خدمات و حقوق پایه فرصت های شغلی بدون نیاز به استعلام
 • دسترسی نامحدود
  نمایش نامحدود نام، اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی و نظرات کاربران برای اعضا
 • پرداخت امن
  اطمینان خدمات گیرنده از دریافت خدمت و خدمات دهنده از دریافت وجه طبق توافق
 • شفافیت مبلغ
  نمایش مبلغ و مدت انجام خدمات و حقوق پایه فرصت های شغلی بدون نیاز به استعلام
 • دسترسی نامحدود
  نمایش نامحدود نام، اطلاعات تماس و شبکه های اجتماعی و نظرات کاربران برای اعضا
 • پرداخت امن
  اطمینان خدمات گیرنده از دریافت خدمت و خدمات دهنده از دریافت وجه طبق توافق

اگر ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید با دسترسی رایگان به کلیه اطلاعات تماس میلیون ها متخصص شخصا و بدون استفاده از سرویس پرداخت امن کارومن، خدمات خود را از متخصصین دریافت نمایید

 • پروفایل دائمی
  درج اطلاعات دلخواه، تعریف چندین آگهی استخدام و یا خدمت و قیمت گذاری آزادانه
 • سامانه هوشمند
  پیشنهاد هوشمند متخصصین و نمایش میزان انطباق متقاضی با فرصت های شغلی
 • جایگاه ویژه
  نمایش ویژه پروفایل کاربر، خدمات و آگهی های استخدامی در دسته و شهرهای دلخواه

اگر ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید با دسترسی رایگان به کلیه اطلاعات تماس میلیون ها متخصص شخصا و بدون استفاده از سرویس پرداخت امن کارومن، خدمات خود را از متخصصین دریافت نمایید

 • پروفایل دائمی
  درج اطلاعات دلخواه، تعریف چندین آگهی استخدام و یا خدمت و قیمت گذاری آزادانه
 • سامانه هوشمند
  پیشنهاد هوشمند متخصصین و نمایش میزان انطباق متقاضی با فرصت های شغلی
 • جایگاه ویژه
  نمایش ویژه پروفایل کاربر، خدمات و آگهی های استخدامی در دسته و شهرهای دلخواه
سه گام ساده تا
 • پروفایل کاربری را تکمیل کن
 • در آگهی های استخدامی اقدام کن
 • یا به صورت ماهیانه همکاری کن
سه گام ساده تا
 • پروفایل کاربری را تکمیل کن
 • مبلغ و مشخصات را درج کن
 • سفارشات دریافتی را تایید کن
سه گام ساده تا
 • خدمت مورد نظر را جستجو کن
 • خدمت مناسب را انتخاب کن
 • بصورت امن یا توافقی سفارش بده

...به کارومن اعتماد کرده‌اند