تایید کاربران

گسترش فناوری باعث شده مساله احراز هویت کاربران آنلاین اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. امروزه یکی از دغدغه کسب‌ و کارهای اینترنتی یافتن روش‌های احراز هویت مناسب است تا بتوانند از این طریق امنیت کاربران خود را فضای مجازی تضمین کنند.

کسب‌ و کارها از روش‌های مختلفی برای احراز هویت کاربرانشان استفاده می‌کنند. فاکتور دانش (چیزی که شخص می‌داند، مانند کلمه عبور و شماره‌های شناسه)، فاکتور مالکیت (چیزی که شخص دارد، مانند کارت بانکی و شماره تلفن) به عنوان دو فاکتور اصلی احراز هویت آنلاین در جهان پذیرفته شده اند.

کارومن به منظور احراز هویت کاربران خود، بنا بر درخواست و تمایل کاربر امکان دریافت اطلاعات و مستندات لازم به منظور تایید هویت کاربران را در بخش پیشخوان کاربری فراهم نموده است. درخواست احراز هویت طی فرایندی آسان و کوتاه از سوی کاربران به کارومن ارسال می شود و کارومن با توجه به اطلاعات و مستندات پیوستی ارائه شده، هویت کاربر متقاضی را تایید یا رد می نماید.

از سوی دیگر، با توجه به پیچیدگی های فنی یا علمی و تبعات حقوقی ارائه برخی خدمات از سوی کاربران (حتی کاربران تایید هویت شده)، کارومن ساز و کاری را برای ارزیابی تایید صلاحیت ارائه این دسته خدمات از سوی کاربران فراهم نموده است.

برای مثال، یک پزشک متخصص جراحی که در وب سایت کارومن احراز هویت شده، همچنان نیازمند تایید صلاحیت ارائه خدمات تخصص جراحی است.

فرایند احراز هویت فردی کاربران و احراز و تایید صلاحیت خدمات آنها، یکی از مهم ترین عوامل اعتماد کاربران به کارومن و سایر کاربران فعال در آن است.