راهنمای استفاده

راهنمای استفاده از “کارومن”

مقدمه

“کارومن” پلتفرمی در قالب وب سایت و اپلیکیشن است که مسیر ارتباطی بین مشتری و ارائه دهنده خدمات را جهت ارائه و استفاده از سرویس های موجود فراهم می آورد. استفاده از “کارومن” آسان و بدون هزینه است. راهنمای استفاده از بخش های مختلف “کارومن” به تفکیک در این صفحه منتشر می شود و به مرور زمان و با تغییر و توسعه قابلیت های “کارومن”، این صفحه نیز به روز رسانی می گردد.

موارد مربوط به خدمات گیرنده : *

موارد مربوط به خدمات دهنده : *

 

ثبت نام، ویرایش اطلاعات و ورود به حساب کاربری

نحوه ثبت نام و ارتقاء حساب کاربری در کارومن * *

نحوه ویرایش اطلاعات حساب کاربری در کارومن *

نحوه ورود به حساب کاربری در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احراز هویت و احراز صلاحیت (تیک آبی و تیک سبز)

نحوه احراز هویت کاربر و دریافت تیک آبی کارومن *

نحوه احراز صلاحیت خدمت و دریافت تیک سبز کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعریف و مدیریت شرکت

نحوه مدیریت و افزودن شرکت (یا تیم، مجموعه و...) در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتیاز و سطح بندی کاربران

نحوه محاسبه امتیاز کاربران و مزایای آن در کارومن *

نحوه سطح بندی کاربران و ویژگی های هر سطح کاربری در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واریز و برداشت پول

نحوه افزایش اعتبار (شارژ) کیف پول در کارومن *

نحوه برداشت و تسویه حساب از کیف پول کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزودن، سفارش و مدیریت خدمات

نحوه مدیریت و افزودن خدمت جدید در کارومن *

نحوه سفارش؛ پرداخت و دریافت خدمت به صورت آنی در کارومن *

نحوه سفارش، پرداخت و دریافت خدمت به صورت توافقی در کارومن *

نحوه مدیریت، انجام و تحویل خدمات سفارش داده شده در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزودن، سفارش و مدیریت آگهی های استخدامی

نحوه مدیریت و افزودن آگهی استخدامی جدید در کارومن *

نحوه درخواست استخدام در یک فرصت شغلی (آگهی استخدامی) در کارومن *

نحوه مدیریت درخواست های استخدام در یک آگهی استخدامی در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزرو جایگاه ویژه

نحوه رزرو جایگاه ویژه برای پروفایل کاربری، خدمات و آگهی استخدامی در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسته بندی، جستجو و فیلتر

نحوه جستجوی خدمات دهنده دلخواه در کارومن *

نحوه جستجوی خدمات دلخواه در کارومن *

نحوه جستجوی آگهی های استخدامی دلخواه در کارومن *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حل اختلاف

نحوه درخواست حل اختلاف و داوری در کارومن *