مالکیت معنوی

ادعاهای مالکیت معنوی (نقض حقوق علامت تجاری)

گزارش ادعای تخلف از حقوق کپی رایت

کلیه محتوای کارومن بر اساس محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) است. کارومن محتوای آپلود شده و یا ایجاد شده کاربران را از نظر نقض کپی رایت یا سایر حقوق معنوی (علامت تجاری، طرح صنعتی و...) بررسی نمی کند. با این حال، اگر فکر می کنید هر یک از مطالب، خدمات و یا اطلاعات بارگذاری یا منتشر شده توسط کاربران در کارومن، کپی رایت یا حق انحصاری مالکیت معنوی مرتبط شما را نقض می کند، باید مراحل زیر را دنبال کنید. کارومن خود را متعهد می داند تا ادعای گزارش شده را ارزیابی و در صورت اثبات تخلف، محتوایی را که نقض حقوق شخص ثالث است حذف یا غیرفعال نماید.

برای اینکه بتوانیم گزارش شما را سریع و مؤثر بررسی کنیم، یک گزارش نقض کپی رایت و حقوق علامت تجاری باید شامل موارد زیر باشد:

1- اطلاعات اثر و یا خدمات دارای کپی رایت و موضوع تحت کپی رایت مورد اشاره.

2- گواهینامه (های) کپی رایت شما یا نوع (نام) شما و نوع آن، به عنوان مثال، ثبت شده یا در حال ثبت.

3- اثبات مالکیت معنوی شما، مانند شماره ثبت یا یک نسخه از گواهی کپی رایت یا سایر حقوق معنوی

4- شرح مختصری از نحوه ادعای نقض حق کپی رایت (های) حقوقی کاربر (های) ما

5- اشاره و توضیح واضح به مواردی که ادعا می کنید نقض قانون هستند و شما درخواست حذف آنها را دارید، به عنوان مثال مشخصات کامل کاربر، جزییات خدمات، لینک صفحه و ...

6- نام، آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن کامل شما.

7- اعلام ممنوعیت استفاده از مطالب به روشی که از آن شکایت شده توسط صاحب مالکیت معنوی

 

توجه داشته باشید که ما اطلاعات مربوط به گزارش شما را به کاربری که ادعا می شود حقوق مالکیت معنوی شما را نقض می کند ارائه خواهیم داد و به آنها اجازه می دهیم پاسخ دهند. در مواردی که دلیل کافی برای نقض تخلف ارائه شود، ممکن است قبل از دریافت پاسخ کاربر، مطالب گزارش شده را حذف یا تعلیق کنیم.

عموما در مواردی که گزارش می شود، کاربر متخلف یک دفاعیه متناسب به کارومن ارائه می دهد که نشان می دهد نشر یا فروش مطالب یا خدمات از سوی ایشان مجاز بوده است.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر هر یک از کاربران یا بازدید کنندگان از وب سایت کارومن، آگاهانه یا غیر آگاهانه هرگونه مطالب یا فعالیت های موجود در وب سایت را بدون اجازه از کاربران یا کارومن مورد استفاده قرار دهد و باعث نقض حقوق مالکیت معنوی احدی به طور مادی شود، ممکن است در قبال خسارات (از جمله هزینه ها و حق الوکاله) تحت پیگرد قرار گرفته و مسئول خسارات باشد.