پرداخت امن

پرداخت امن برای خریدار و فروشنده در محیط اینترنت، امنیت و اعتماد ایجاد می‌کند. یکی از دغدغه‌های همیشگی ما، در داد و ستدهای آنلاین، مسئله پرداخت هزینه بوده است. اینکه آیا کارفرما باید اول اقدام به واریز پول کند و بعد خدمات را دریافت کند یا ابتدا مجری، خدمات را عرضه کند و بعد از اتمام کار، پول را از کارفرما دریافت کند. شما چه فکر می‌کنید؟

مسلما اگر در مقام مجری قرار بگیرید، ترجیح می‌دهید ابتدا پول را دریافت و سپس خدمات را انجام و تحویل دهید. اگر هم در جایگاه کارفرما باشید، دوست دارید خدمات را دریافت و پس از بررسی و تایید آن، پول را برای مجری واریز کنید.

کارومن برای حل این مشکل، مدرن ترین سیستم پرداخت امن آنلاین ایران را طراحی و اجرا نموده است!

پرداخت امن یکی از مهم ترین ویژگی های کارومن است و به مجری و کارفرما کمک می‌کند تا با اطمینان زیادی با یکدیگر کار کنند.

مجری ها و کارفرماهایی که بدون توجه به قوانین وب سایت و سیستم درآمدزایی کارومن، کار را به صورت توافق شفاهی و خارج از وب سایت کارومن به انجام می رسانند، در عمده موارد متضرر می شوند. برای مثال، در بعضی موارد کارفرما نتیجه کار را تحویل گرفته و پرداخت را به طور کامل انجام نمی دهد، یا در مواردی دیگر مجری پول را دریافت کرده و کار را تحویل نمی دهد.

از سوی دیگر، با توجه به فرایند ساده و شفاف پرداخت امن کارومن، بسیاری از مجری ها و کارفرماهایی که از قبل همدیگر را می‌شناسند، سفارش و انجام خدمات خود را از طریق پرداخت امن کارومن انجام می‌دهند تا بدون هرگونه حاشیه و با خیال راحت خدمات را به انجام برسانند.

پرداخت امن، هر گونه نگرانی کارفرما و مجری را از بین می‌برد تا هر دو بتوانند روی کیفیت و انجام خدمات تمرکز کنند.

برای ایجاد اطمینان، کارفرما می تواند از همان ابتدا کل مبلغ یا بخشی از مبلغ خدمات را برای مجری به صورت پرداخت امن پرداخت کند. این مبلغ نزد کارومن به صورت امانت نگهداری می شود تا کار شروع شود. پس مبالغ امن فوراً به مجری پرداخت نمی‌شود و کارفرما نیز نمی‌تواند مبلغ را پس بگیرد.

کارفرما می‌تواند بر اساس نوع پرداخت توافقی یا آنی به هر تعداد که مورد نیاز باشد، برای مجری پرداخت امن ایجاد کند. یا مجری می تواند راساً درخواست پرداخت امن بخشی یا کل مبلغ خدمات را به کارفرما اعلام نماید.

پس از انجام خدمات و اعلام پایان کار از سوی مجری، کارفرما در صورت تحویل و رضایت از خدمات، پرداخت امن را برای مجری آزاد می نماید. اگر مجری خدمات را به کارفرما تحویل داد و کارفرما پرداخت امن را آزاد نکرد، مجری می تواند درخواست داوری توسط کارومن را ثبت نماید. همچنین، اگر مشکلی در روند انجام یا ارائه خدمات پیش آید، هر یک از مجری یا کارفرما می‌توانند برای تعیین تکلیف خدمات و مبلغ پرداخت امن، درخواست داوری کنند.

الزاماً همه پرداخت‌ها در کارومن از طریق ایجاد پرداخت امن صورت نمی گیرد و هر یک از مجری یا کارفرما اختیار دارند مبلغ خدمات را به صورت عادی دریافت کنند. ولی در چنین حالتی، کارومن هیچ مسئولیتی در قبال خدمات یا مبالغ پرداخت شده نخواهد داشت.