نمایش متخصصین و کارشناسان

مسعود علامه

طرح کسب و کار , مدل مالی , طرح توجیهی


تهران
894 بازدید
مهرشاد اخلاقی

طرح کسب و کار , مدل مالی , طرح توجیهی


اهواز
667 بازدید
میلاد الاسوند

طرح توجیهی


اهواز
83 بازدید
مهیار سیاوشی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
198 بازدید
رضا سیفی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
190 بازدید
میثم مهری

طرح کسب و کار


تهران
199 بازدید
ممدغفابب

طرح توجیهی


اصفهان
538 بازدید
سیدمحمدموسوی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
112 بازدید
احسان جهانگیری

طرح کسب و کار , طرح توجیهی , مدل مالی


تهران
40 بازدید
الیار پیکران

طرح کسب و کار , مدل مالی


کرج
38 بازدید