نمایش متخصصین و کارشناسان

سیامک گوزلی

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری


تهران
198 بازدید

اهواز
152 بازدید
مهندس پورخواجه

آموزش طرح کسب و کار


شیراز
160 بازدید

تهران
549 بازدید
ردیف اول

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری , آموزش منابع انسانی


تهران
87 بازدید
1837

آموزش مذاکره و فروش


اصفهان
77 بازدید