نمایش متخصصین و کارشناسان

سیامک گوزلی

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری


تهران
104 بازدید

اهواز
75 بازدید
1837

آموزش مذاکره و فروش


اصفهان
44 بازدید
مهندس پورخواجه

آموزش طرح کسب و کار


شیراز
73 بازدید

تهران
465 بازدید
ردیف اول

آموزش استراتژی کسب و کار , آموزش مذاکره و فروش , آموزش بازاریابی , آموزش ارتباط با مشتری , آموزش منابع انسانی


تهران
6 بازدید