نمایش متخصصین و کارشناسان

مسعود علامه

طرح کسب و کار , مدل مالی , طرح توجیهی


تهران
894 بازدید
مهرشاد اخلاقی

طرح کسب و کار , مدل مالی , طرح توجیهی


اهواز
667 بازدید
میلاد الاسوند

طرح توجیهی


اهواز
83 بازدید
پردیس تهرانی

حسابداری , حسابرسی مالی , امور مالیاتی


تبریز
674 بازدید
مهیار سیاوشی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
198 بازدید
رضا سیفی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
190 بازدید
میثم مهری

طرح کسب و کار


تهران
199 بازدید
ممدغفابب

طرح توجیهی


اصفهان
538 بازدید

تهران
116 بازدید
سیدمحمدموسوی

طرح کسب و کار , طرح توجیهی


تهران
112 بازدید
علیرضا صلح جو

فروش , بازرگانی


تهران
107 بازدید
بهرام سگوند

بازرگانی


خرم آباد
104 بازدید
نوشین ساعت ساز

فروش , بازرگانی


کاشان
100 بازدید
مصطفی رحیم نژاد

حسابداری , حسابرسی مالی , امور مالیاتی , امور بیمه ای


تهران
98 بازدید
فرهاد فرهادی

جواز تاسیس


تهران
83 بازدید