نمایش متخصصین و کارشناسان

عباس لامی زاده

عمران محاسبات , عمران نظارت , عمران اجرا


اهواز
193 بازدید
محمد پارساراد

عمران محاسبات , عمران نظارت , عمران اجرا


اهواز
187 بازدید
ایمان صفری

عمران محاسبات , عمران نظارت


اهواز
179 بازدید
علیرضا اسکندری

مکانیک خودرو سبک


مشهد
118 بازدید
حمید دارابی

مکانیک خودرو سبک


تهران
170 بازدید

شوشتر
546 بازدید
محمد دولتیاری قشلاقی

عمران نظارت , عمران اجرا , مشارکت در ساخت


اهواز
169 بازدید
احسان کمال

عمران محاسبات , عمران اجرا , مشارکت در ساخت , مشاور املاک


دزفول
107 بازدید

تهران
533 بازدید
قاسم امینی گزیک

مکانیک صنعتی


ارومیه
63 بازدید